CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TẾ (INTER-PROTRANS)

Tin Tức Ngành

PHẦN MỀM MIỄN PHÍ VÀ MÃ NGUỒN MỞ CHO LỚP HỌC DỊCH THUẬT

25/08/2021

Đáp lại sự công nhận ngày càng tăng rằng Công nghệ Thông tin và Truyền thông là trọng tâm trong đào tạo phiên dịch, tính phù hợp về mặt sư phạm của các công cụ độc quyền thương mại hàng đầu trên thị trường ngày càng được khám phá trong các tài liệu học thuật và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, đóng góp mà các chương trình nguồn mở / miễn phí có thể tạo ra cho sự phát triển kỹ năng dịch của học viên, cho đến nay vẫn ít được chú ý hơn. Bài báo này khám phá những lợi thế và hạn chế sư phạm của việc sử dụng phần mềm nguồn mở / miễn phí, bao gồm cả những tác động xã hội của nó và tập trung vào hai sáng kiến chính để nâng cao nhận thức của giảng viên phiên dịch về tầm quan trọng ngày càng tăng của các chương trình nguồn mở.

Một mặt, bài báo xem xét danh mục trực tuyến các công cụ mã nguồn mở / miễn phí dành cho người dịch, tổng hợp 160 chương trình được nhóm theo bốn danh mục: Công cụ biên tập và xuất bản, công cụ ngôn ngữ, công cụ dịch thuật và công cụ quản lý. Mặt khác, nó khám phá những phát triển sư phạm mới có được nhờ tính linh hoạt của phần mềm miễn phí như bộ chương trình di động (trong trường hợp này là PortableCAT) để thúc đẩy khả năng tiếp cận của sinh viên với các công nghệ dịch trên cơ sở độc lập.

Việc nâng cao các tiêu chuẩn mở và công cụ mở như một phần của các chương trình đào tạo giúp cho các biên dịch viên tương lai tự do lựa chọn hơn trong việc lựa chọn các công cụ của họ và tăng tính linh hoạt của họ trong việc xử lý các yêu cầu công nghệ của các cơ sở chuyên môn khác nhau.

  • Skype Me™!

    Tư vấn 1
    (+84) (028) 39.111.959

Hổ trợ trực tuyến