CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TẾ (INTER-PROTRANS)

Tin Tức Ngành

GIÁ TRỊ CỦA VIỆC HỌC SINH TỰ CHỦ HƠN VÀ ÍT HƯỚNG DẪN TRỰC TIẾP HƠN TRONG GIẢNG DẠY CAT

23/08/2021

Việc giảng dạy dịch thuật có sự hỗ trợ của máy tính (CAT) có thể yêu cầu cung cấp cho sinh viên hướng dẫn trực tiếp về cách vận hành các công cụ CAT cụ thể. Trái ngược với các môn học như lý thuyết dịch thuật, việc giảng dạy CAT thường được mong đợi không chỉ khơi dậy sự phản ánh quan trọng mà còn phát triển các kỹ năng phần mềm công cụ của học sinh.

 

 Tuy nhiên, đạt được sự cân bằng giữa hai kỳ vọng này không phải lúc nào cũng đơn giản. Bài báo này trình bày một cuộc điều tra thăm dò đã cố gắng giảm bớt việc sử dụng các hướng dẫn trực tiếp trong giảng dạy CAT.

Chúng tôi đã sử dụng các kết hợp khác nhau giữa theo dõi mắt, ghi bàn phím và ghi màn hình để kiểm tra hiệu suất của học sinh không có kinh nghiệm CAT trong ba nhiệm vụ học tập tự chủ. Chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết học sinh đều có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hợp lý mặc dù thiếu sự hướng dẫn trực tiếp.

Chúng tôi dựa trên tài liệu giáo dục để thảo luận về kết quả và kêu gọi nghiên cứu thêm về vai trò của các hướng dẫn cụ thể trong việc giảng dạy CAT.

  • Skype Me™!

    Tư vấn 1
    (+84) (028) 39.111.959

Hổ trợ trực tuyến