CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TẾ (INTER-PROTRANS)

Tin Tức Ngành

CÁC PHƯƠNG PHÁP DỊCH THUẬT CÓ THỂ ĐÃ PHÙ HỢP VỚI CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN MÃ (XEM PEDERSEN 2014).

16/08/2021

Sự cần thiết của thuật ngữ này có thể xuất phát từ các quy trình khác nhau mà nó yêu cầu trong một công ty (Risku, Pichler và Wieser 2017). Ngoài ra, cũng như các hoạt động khác được coi là dịch vụ riêng biệt trong ngành dịch thuật - ví dụ: bản địa hóa (xem Pym 2004) hoặc chỉnh sửa hậu kỳ MT, nơi người dịch chỉnh sửa kết quả đầu ra của MT - những công việc này không phải là lựa chọn nghề nghiệp loại trừ lẫn nhau. Một phiên dịch viên có thể cung cấp một loạt các dịch vụ tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng, do đó, sự tồn tại của các dịch vụ riêng biệt không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, việc phân khúc thị trường thành nhiều dịch vụ và thúc đẩy quan điểm rằng một số dịch vụ này vượt trội hơn về uy tín và vị thế chuyên nghiệp có thể có những tác hại. Là một dịch vụ giao tiếp đa văn hóa, ví dụ, bất kỳ hình thức dịch nào cũng có thể liên quan đến việc quyết định, điều chỉnh hoặc sản xuất công nghệ (xem Kenny và Doherty 2014) phù hợp với ngữ cảnh hoặc huấn luyện khách hàng về các loại phương pháp dịch thuật có vẻ phù hợp với mục đích của văn bản đích.

Mặc dù trong tương lai, tự động hóa có thể đóng một vai trò lớn hơn trong quá trình quản lý các dự án dịch thuật, các nhiệm vụ thuộc loại được mô tả ở trên liên quan đến hướng dẫn về mục đích và việc sử dụng văn bản trong thế giới thực có thể sẽ không bị ảnh hưởng bởi máy trong nhiều năm. Họ cũng không có khả năng được thực hiện một cách hiệu quả bởi những người nói song ngữ không được đào tạo hoặc không có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật. Hơn nữa, họ không biết đến các cuộc thảo luận về lý thuyết dịch thuật (Nord 2014) và về vai trò chuyên môn của người dịch là một phần của tác động của việc phân khúc thị trường, Pym (2004, 164) đề cập đến vai trò của dịch thuật thu hẹp lại. Do đó bỏ qua kiến thức và lời khuyên mà người dịch có thể đóng góp, tôi lập luận rằng bất kỳ cách tiếp cận nào đối với các mối đe dọa tự động hóa liên quan đến việc từ bỏ các lĩnh vực kỹ thuật đều có khả năng củng cố các hiệu ứng phân khúc thị trường này. Việc xây dựng thương hiệu cho các dịch vụ một cách riêng biệt có thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc phân cấp chúng cuối cùng có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ để giữ tất cả các dịch vụ này gắn bó chặt chẽ với nhau dưới sự bảo trợ của người dịch.

Một báo cáo gần đây của Hiệp hội Người dùng Tự động hóa Dịch thuật (TAUS) đặt trọng tâm vào các nhiệm vụ sáng tạo như là chìa khóa cho sự bền vững của người dịch. Khi mô tả vị trí của người dịch trong tương lai của ngành dịch thuật, báo cáo cho biết rằng người dịch sẽ trở thành nhà văn, nhà tư vấn về các vấn đề văn hóa và quan trọng đối với sự thành công của thương hiệu và sản phẩm (Massardo và Van der Meer 2017, 27). Mặc dù những dự đoán này là hợp lý, nhưng cần lưu ý rằng trong bối cảnh của các phương pháp tiếp cận chức năng và hướng mục tiêu đối với bản dịch - ví dụ, hãy xem sự tương đương động của Nida (1964-2000) - vai trò của người dịch có thể đã phù hợp hầu hết nếu không tất cả các khía cạnh này. Nếu các biên dịch viên hiện không hoạt động với những năng lực này, vấn đề có thể nằm ở các mô hình làm việc hiện tại, hơn là với chính nghề nghiệp.

  • Skype Me™!

    Tư vấn 1
    (+84) (028) 39.111.959

Hổ trợ trực tuyến