CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TẾ (INTER-PROTRANS)

Khách Hàng

 CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ-TRUNG TÂM TU BỔ PHỤC CHẾ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ-TRUNG TÂM TU BỔ PHỤC CHẾ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

http://www.archives.gov.vn

Cách bảo quản, lưu trữ, xử lý tài liệu, phục chế, xử lý ảnh, công nghệ in, làm giấy…

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

http://www.evn.com.vn

Dự án xây dựng phần mềm quản lý theo chuẩn quốc tế, áp dụng cho các đơn vị thành viên (Nhà thầu INDRA- Tây Ba Nha) .

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

http://www.pvn.vn

Dự án đàu tư khai thác dầu tại Venezuela.

« 1 2 »
  • Skype Me™!

    Tư vấn 1
    (+84) (028) 39.111.959

Hổ trợ trực tuyến