CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TẾ (INTER-PROTRANS)

Tin Tức Ngành

CỐT LÕI CỦA VIỆC GHI CHÉP VÀ GIAO TIẾP

05/12/2018

Từ chuyển tiếp

Từ chuyển tiếp có nhiệm vụ liên kết các từ hoặc cụm từ làm tăng tính mạch lạc chặt chẽ hơn cho bài viết của bạn. Từ nối giúp người học hiểu được các ý liên kết với nhau như thế nào. Sử dụng chúng một cách thích hợp giúp các bài viết của bạn có tính thuyết phục cao hơn bởi vì người đọc có thể hiểu sự được trôi chảy giữa các đoạn văn, bao gồm mối quan hệ giữa những ý kiến, dấu hiệu và suy luận khác nhau.

Ví dụ về đoạn văn có sử dụng từ nối.

Chú ý cách mà các từ nối được sử dụng trong đoạn văn duới đây: trong khi, hiện tại, trên thực tế, tuy nhiên và cuối cùng. Không có từ chuyển tiếp thì các ý sẽ không được kết nối dễ dàng.

Dữ liệu định tính có sự hữu ích trong việc đánh giá phản hồi của sinh viên sau đại học cho Boot Camp, chúng cũng quyết định cho việc đảm nhận phân tích dữ liệu của chúng tôi để hỗ trợ nội dung cho sự kiện viết lách bốn ngày. Gần đây, các phương pháp định lượng về mức độ hài lòng của các ứng cử viên tham gia chương trình đào tạo của Boot camp qua hai cách: thông qua khảo sát chính thức thông qua Survey Monkey và một cuộc khảo sát phi chính thức được viết tay vào cuối buổi hội trại. Thực tế, để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu, bảng câu hỏi của Survey Monkey sẽ được điền đầy đủ bởi học sinh trong ba khoảng thời gian: trước hội trại, trong ngày đầu tiên của hội trại và 30 ngày sau hội trại.

Việc quyết định gửi bảng khảo sát vào ba khung thời gian sẽ được tiến hành để đảm bào phản hồi hội trại sẽ khớp với phản hồi trong ngày đầu tiên và để so sánh với kết quả lấy được sau hội trại. Tuy nhiên, để bảng khảo sát gần đây có đôi chỗ thoải mái và không thông qua kiểm duyệt về mặt tâm lý. Để nâng cao độ tin cậy và tính hữu ích của thu thập dữ liệu,chúng tôi sẽ sửa đòi một số câu hỏi dựa trên quy mô Likert của chúng tôi bằng việc sử dụng các câu hỏi kiểm tra có sẵn từ những mục khác. Cuối cùng, sự kết hợp của dữ liệu định tính và định lượng này sẽ giúp tôi đưa ra quyết định về chương trình khi nó được đưa vào trong các học kỳ tiếp theo.

 

 

  • Skype Me™!

    Tư vấn 1
    (+84) (028) 39.111.959

Hổ trợ trực tuyến