CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TẾ (INTER-PROTRANS)

Dịch thuật

DịCH CÔNG CHỨNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY XIN CẤP PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

02/12/2014

Dịch thuật công chứng báo cáo tài chính công ty xin cấp phép đầu tư nước ngoài

Ngày nay, trong xu thế hội nhập bất kỳ công ty nào làm việc và đầu tư tại Việt Nam hoặc ngược lại đều phải có giấy phép đầu tư. Đó chính là lý do rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu dịch công chứng giấy tờ để làm giấy phép đầu tư trong đó báo cáo tài chính công ty nước ngoài hay Việt Nam là một trong những tài liệu không thể thiếu khi chuẩn bị hồ sơ xin  giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Interprotrans có nhiều kinh nghiệm về việc dịch thuật các hồ sơ phục vụ cho việc thành lập công ty nước ngoài, công ty liên doanh, mở chi nhánh công ty nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện nước ngoài, xin giấy phép đầu tư, hỗ trợ dịch công chứng Báo cáo tài chính và hợp pháp lãnh sự tài liệu làm thủ tục mở công ty nước ngoài…

Dịch công chứng cho những tài liệu đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài:

Một doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ cơ bản sau để chuẩn bị đầu tư cho một dự án có vốn đầu tư nuớc ngoài:

1/ Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu.

2/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3/ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

4/ Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ;
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức. bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
 • Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư. vốn đầu tư.tiến độ thực hiện dự án. nhu cầu sử dụng đấ. giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 • Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng.

Một điều đặc biệt nữa đó là các giấy tờ về báo cáo tài chính hay giấy phép kinh doanh, hợp đồng thường phải được yêu cầu dịch công chứng.

Tầm quan trọng của việc dịch công chứng báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) dùng  để cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nuớc cũng như doanh nghiệp nuớc ngoài hiểu biết về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, Cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng (Nhà đầu tư, Ngân hàng..) trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì cần phải dịch công chứng báo cáo tài chính sang tiếng Việt, còn đối với doanh nghiệp Việt nam muốn đầu tư sang  nước ngoài thì phải dịch công chứng báo cáo tài chính sang tiếng Anh, có như vậy mới đảm bảo sự hiểu biết về tình trạng tài chính của cả hai bên doanh nghiệp.

Tài sản và nguồn hình thành tài sản (gồm nguồn phải trả là bao nhiêu và nguồn vốn chủ sở hữu là bao nhiêu) của doanh nghiệp tại một thời điểm bất kỳ (Trên Bảng cân đối kế toán).

Kết quả lãi lỗ (Gồm doanh thu; Giá vốn; Chi phí; Thu nhập khác), tại một thời kỳ (Trên Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh).

Ngoài các thông tin về Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu; Chi phí doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác mà không trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Kết quả kinh doanh thì được trình bày trong “Bảng thuyết minh báo cáo tài chính”.

Tất cả các loại giấy tờ trên đều phải dịch công chứng để nộp lên cơ quan thuế, Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Một báo cáo tài chính được dịch công chứng giúp cho hai bên đầu tư có thể nhận rõ được điểm mạnh và điểm yếu trong nội bộ doanh nghiệp. Khi có nhu cầu hợp tác sẽ phải cân nhắc và an tâm hơn. Khi dịch công chứng thì cũng cần cung cấp bản gốc hoặc bản sao y của chính công ty cung cấp thì mới kiểm tra được tiếp xác thực. Vì vậy, các doanh nghiệp hai bên cũng khá an tâm vấn đề hô sơ giả mao.

Khi có sự trao đổi qua lại giữa các nước thì luôn cần đến các văn bản dịch thuật, đặc biệt trong những trường hợp lên quan đến nhà nước thì sự đảm bảo chắc chắn cho sự minh bạch cũng như bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên thì nên cần có sự góp mặt của nhá nước. bản dịch công chứng chính là một sự cam kết đáng tin cậy cho những người muốn làm giấy phép đầu từ. Đối với Việt Nam, việc giám sát các công ty, cá nhân người nước ngoài làm việc và đầu tư tại Việt Nam giúp cho các doanh nghiệp trong nước có thể an tâm kinh doanh và phát triễn nền kinh tế nước nhà.

 • Skype Me™!

  Tư vấn 1
  (+84) (028) 39.111.959

Hổ trợ trực tuyến